MUĞLA ŞİVESİ, YÖRESEL SÖZLERİ BÖLÜM 9

Muğla yöresel sözleri bölüm 9

Muğla şivesi?

Okadar samimi cümlelerki konuştukça konuşası geliyor!

 

Muğla yöresi halkının şiveli konuşması, karşısındaki insana samimi bir duygu hissettirir. Cümleler bazen güldürür bazen düşündürür. Sizlere en çok kullanılan yöresel sözler ve bu sözler ile ilgili örnek cümleri paylaşıyoruz. Hadi okuyuverin gari :)

 

Gıvcınmak

Yerinde duramamak anlamında kullanılır.

Gıvcınıp botma len hindi alamayı yecen.


Ökünmek

Dert yanmak anlamında kullanılır.

Evelki gün anama bi ökünüvedim sorma.


Öte beri

Ivır zıvır anlamında kullanılır.

Herif aşama gızanlara bakkaldan öte beri al gel.


Enerim olsun

Şart olsun anlamında kullanılır.

Enerim olsun Mustafa Ali seni sevmecen gari.


Tiğsirmek

Hapşurmak anlamında kullanılır.

Azını kapatta tiğsir.


Çoşarmak

Ocağın altını açmak veya ocağa odun atarak alevini arttırmak.

Gara gazanın altını çoşarıve gıı.


Sıltarmak

Somurtmak anlamında kullanılır.

Ende gibi ocaklığın başında sıltarı kalırsın işte.

 

Paylaş